• ஜாவான் கிராமம், ஜாங்குவோ டவுன், ஜிங்குவா நகரம், ஜியாங்சு மாகாணம், சீனா
 • Nostradamus@sicheaterco.com
 • +447927336051

தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

 • பற்றி_left_img_1
 • about_left_img_3
 • சுமார்_left_img_2
 • huan-neng-1

உற்பத்தி இயந்திரங்கள்

 • 微信图片_20210222101243
 • 微信图片_20210222101222
 • இயந்திரம் (12)
 • இயந்திரம் (14)
 • 微信图片_20210223094001
 • 微信图片_20210223094010

உற்பத்தி செயலாக்கம்

 • 微信图片_20210222101537
 • huan-neng-2
 • உற்பத்தி செயலாக்கம் (19)
 • உற்பத்தி செயலாக்கம் (2)

கிடங்கு

 • கிடங்கு (2)
 • 微信图片_20210222101228
 • கிடங்கு (8)
 • 微信图片_20210223095838
 • 微信图片_20210223095842
 • 微信图片_20210222101249
 • 微信图片_20210223095834
 • 微信图片_20210223095818
 • 微信图片_20210223095829
 • 微信图片_20210223092531